01.04.2010

Колко сте лековерни! Нима си мислите, че има такова нещо като вечна , изначална и единствена истина? И ако за парите има някакъв шанс да ги изкарате честно, дори и с цената на всичко друго, то забравете за възможността да намерите абсолютната истина.
Ако все пак много искате една относително вярна истина, която да ви крепи в безкрайното лъкатушене, то ето ви една:

42=7.6